İntranet


İntranet Sistem Özellikleri

Duyuru (Bildirim) Yönetimi:

Şirket içi bildirimler, haberler, duyurular duyuru yönetim modülü ile yayınlanabilmektedir. Yönetim panelinden, belirlenen yönetici tarafından girilen bildirimler intranet giriş ekranında anında kullanıcı tarafından görüntülenebilmektedir.

Doküman Yönetimi:

Yönetim panelinden sınırsız sayıda doküman kategorisi oluşturabilir ve şirket içi doküman (pdf, word, Excel, Powerpoint vb.) paylaşımı yapılabilir.

Personel İzin Talebi:

Sisteme giriş yapan personel, günlük, tam gün, yarım gün ve belirlenen tarih aralığında izin talebinde bulunabilir. Talepler kullanıcı için belirlenmiş olan yöneticinin onayına sunulur. Personele ait kalan izin ve kullanılan izin talepleri anlık olarak raporlanabilir.

Bordro Görüntüleme:

Personel seçilen ay ve yıla ait maaş bordrosunu görüntüleyebilir.

Doğum Günü Bildirimi:

Kayıtlı personelin doğum günleri, günlük olarak tüm kayıtlı kişilere bildirilir. Doğum günü olan kişilere özel kutlama mesajı ve şirket içi tüm personele otomatik mail yolu ile ve intranet üzerinden bildirilir.

Zimmet Görüntüleme ve Arıza Bildirimi:

Giriş yapan personel kendisine zimmetli olan demirbaş listesini görüntüleyebilir. Zimmetlerden birinin arızalanması durumunda arıza bildiriminde bulunabilir. Arıza bildirimleri yönetim tarafından takip edilebilir. Ayrıca personel arızalı zimmetin ne zaman nerede ve ne durumda olduğunu sistem üzerinden takip edebilir.

Bilgi Görüntüleme:

Giriş yapan personel erp personel kartı üzerinde tanımlı olan kişisel bilgilerini ve kendisine ait olan evrakları (trafik cezları vb.)görüntüleyebilir.

Toplantı Yönetimi:

Şirket içi toplantı yeri, zamanı ve katılımcılar belirtilerek toplantı oluşturulabilir. Toplantıya katılacak olan kullanıcıların giriş ekranlarında katılacakları toplantıların bildirimleri günlük olarak yapılır. Personel haftalık ve günlük olarak toplantılarını görüntüleyebilir. Yönetim panelinden yeni toplantı yeri, kapasitesi ve konumu belirtilerek oluşturulabilir.

Personel Görüntüleme:

Şirket personelinin birbirini tanıması amacıyla, sistemde tanımlı şirket çalışanları bölgesel olarak tüm personelin resim ve iletişim (telefon, eposta) bilgilerini görebilir.

Ürün Görüntüleme:

Personel stok kartta tanımlı ürünlerin özelliklerini (resim, açıklama vb.) ürün gruplarına ayrılmış halde görüntüleyebilir.

Yönetim Modülü:

Sistemin kendine ait bir yönetim modülü bulunmaktadır. Bu modül ile yetkilendirilmiş personel intranet sistemi üzerinde bilgi akışını kontrol edebilir. Yeni bilgi ekleyebilir veya çıkarabilirler.

Talep Formları:

Şirket içi onay gerektiren ve kayıt altına alınması gereken,departman ve personel tarafından yapılabilecek talepler intranet üzerinden alınabilir ve ilgili birimlerin onayına sunulabilir. Onay akışları intranet üzerinden ve mail yoluyla takip edilebilir.

Resim Galerisi:

Sınırsız sayıda resim galerisi oluşturabilme, bilgilendirme veya şirket içi soysal faaliyetleri ait resim galerileri oluşturabilir.

Kargo Takibi:

Şirkete ulaşan ve ya şirketten gönderilen kargolara ait bilgilerin kayıt altına alınması ve kargo ulaşım durumlarının takip edilmesi.