Yeni Muhasebe Standartları

Türkiye 2014 Yılına Yeni Muhasebe Standartları İle Giriyor

PRODA , CPM ERP TFRS Modulüyle işletmelere muhasebe ve finansal raporlama konularında Türkiye Muhasebe Standartları'na uygun çözümler sunmaktadır. CPM ERP ile özellikle finansal tablolar ve raporlar hazırlanabilecektir.

Yasal defterlerini vergi kanunlarına göre tutmakta olan tüm işletmeler, 2014 yılından itibaren Yeni Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği TFRS (Türkiye Finansal Raporlama Standartları) ve KOBİ TFRS adlı yeni muhasebe standartlarına göre defter tutmak zorunda olacaklar. Böylelikle, şirketler 31 Aralık 2012 tarihli kapanış mali tablolarını son kez Vergi Usul Kanunu’na göre hazırlayacaklar ve 1 Ocak 2013 Tarihinde açılış mali tablolarını UFRS(Uluslararası Finansal Raporlama Sistemi), Türkiye Muhasebe Standartları'na uyarlanmış hali olan TFRS(Türkiye Finansal Raporlama Standartları) ’ye göre yeniden düzenleyeceklerdir.

Uluslararası muhasebe standartları günümüzde 100'den fazla ülkede çok sayıda firma tarafından kullanılmaktadır. G-20 ülkelerinin çoğu bu standartların şirketler tarafından kullanımını bir zorunluluk olarak belirlerken diğer büyük ekonomilerin bazıları ise uluslararası muhasebe standartlarının kullanımına yönelik olarak önemli girişimlerde bulunmaktadırlar.

TFRS standartları, muhasebedeki tarihi maliyet kurallarının yerini önemli ölçüde gerçeğe uygun değerlere bıraktığı küresel değişimin ülkemiz uygulamalarına yansımasıdır.